Blog

Nowe obowiązki pracodawcy

Nowe obowiązki pracodawcy

W związku z implementacją dyrektywy 2019/1152/UE i dyrektywy 2019/1158/UE projektowane jest wprowadzenie nowych obowiązków pracodawcy. Po art. 94 pkt. 1 KP zostanie dodany pkt 1a, na mocy którego pracodawca zostanie zobowiązany do informowania pracowników o warunkach pracy i płacy, o których mowa w art. 29 § 3, 32 i 33…