Kradzież w Polsce: Definicja, Statystyki i Działania Prawne

Wprowadzenie: Kradzież jest jednym z najczęstszych przestępstw występujących w Polsce. Stanowi naruszenie praw własności innych osób i jest ścigane przez polskie prawo karne. Niniejszy artykuł skupia się na kradzieży w Polsce, jej definicji, statystykach oraz działaniach prawnych podejmowanych w celu zwalczania tego przestępstwa. Definicja: Kradzież w polskim prawie jest określana...