Prawo budowlane jako kluczowy element prawa związany z projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów budowlanych

Prawo budowlane stanowi kluczowy element regulujący sposób, w jaki powstają i są użytkowane budynki oraz inne obiekty budowlane. Przepisy wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę przestrzeni miejskiej i wiejskiej. Przyjrzymy się bliżej znaczeniu znajomości i przestrzegania tych przepisów na różnych etapach cyklu życia obiektu budowlanego. (więcej…)