Krzysztof Gaffke Kancelaria Adwokacka

O nas

Celem Kancelarii jest zapewnienie pełnego wsparcia prawnego osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Sposób świadczenia usług oraz ich zakres jest zawsze dopasowany do indywidualnych potrzeb. Bierzemy pod uwagę zmieniające się środowisko biznesowe oraz prawne. Każdy problem Klienta jest dla nas wyzwaniem. Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących szeroko pojętego prawa nowych technologii, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, prawa IT, Fintech, VR i AR, a także w bieżącym wsparciu wszystkich branż kreatywnych i startup'ów. Kancelaria doradza również podmiotom o strukturze międzynarodowej w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce (głównie z Ukrainy i Białorusi). Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Tel.: +48 796 569 611
E-mail: gaffke@gaffke.eu
NIP: 8411645441

Dane do korespondencji

Krzysztof Gaffke Kancelaria Adwokacka
ul. Pocztowa 39/11
70-357 Szczecin

Czym się zajmujemy

Prawo nowych technologii

Wiodąca praktyka Kancelarii. W ramach tej praktyki doradzamy w zakresie prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, wyzwań związanych z branżą ITFinTech oraz VR i AR.


Ochrona danych osobowych

W ramach tej praktyki obecnie doradzamy przede wszytkim we wdrażaniu RODO/GDPR u przedsiębiorców. 

Prawo cywilne
W ramach tej praktyki doradzamy przede wszystkim w sprawach dotyczących stosunków zobowiązaniowych, prawa własności, prawa spadkowego. Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, doradzamy w trakcie wykonywania tych umów, 

Prawo karne
W ramach tej praktyki doradzamy na każdym etapie postępowania karnego, karno - skarbowego, a także w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy klientów jako ich obrońcy oraz pełnomocnicy. 

Prawo administracyjne i prawo podatkowe
Na etapie planowania podatkowego uwzględniamy nie tylko efekty podatkowe, ale również skutki i ograniczenia prawne oraz kluczowe aspekty księgowe. W ramach tej praktyki doradzamy w zakresie prawa budowlanego, zabezpieczeń społecznych, a także we wszystkich innych sprawach toczących się przed organami administracji publicznej.

Prawo pracy
Porady dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników, legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce jak również wsparcie w uzyskaniu zezwolenia na pracę pobyt czasowy, projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp., rozwiązanie stosunku pracy, dyskryminację w stosunkach pracy, w tym mobbing - formułowanie dobrych praktyk pracodawców, które sprzyjają unikaniu procesów sądowych, reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji.

Prawo spółek i prawo gospodarcze
W ramach tej praktyki oferujemy: tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, planowania optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej, umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami, sporów między wspólnikami i akcjonariuszami, bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiany corporate secretarial, obsługi prawnej organów spółek kapitałowych, likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Spory sądowe arbitraż