Krzysztof Gaffke Kancelaria Adwokacka

Krzysztof Gaffke Kancelaria Adwokacka

Kancelaria


Celem Kancelarii jest zapewnienie pełnego wsparcia prawnego osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Sposób świadczenia usług oraz ich zakres jest zawsze dopasowany do indywidualnych potrzeb. Bierzemy pod uwagę zmieniające się środowisko biznesowe oraz prawne. Każdy problem Klienta jest dla nas wyzwaniem. Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, prawa IT, a także w bieżącym wsparciu wszystkich branż kreatywnych i startup'ów. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Czym się zajmujemy


Prawo cywilne

W ramach tej praktyki doradzamy przede wszytkim w sprawach dotyczących stosunków zobowiązaniowych, prawa własności, prawa spadkowego. Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, doradzamy w trakcie wykonywania tych umów, pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji.

Prawo karne

W ramach tej praktyki doradzamy na każdym etapie postępowania karnego, karno - skarbowego, a także w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy klientów jako ich obrońcy oraz pełnomocnicy. 

Prawo administracyjne i prawo podatkowe

Na etapie planowania podatkowego uwzględniamy nie tylko efekty podatkowe, ale również skutki i ograniczenia prawne oraz kluczowe aspekty księgowe. W ramach tej praktyki doradzamy w zakresie prawa budowlanego, zabezpieczeń społecznych, a także we wszytkich innych sprawach toczących się przed organami administracji publicznej.

Prawo pracy

Porady dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników, imigrację biznesową (legalizację pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce), projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp., rozwiązanie stosunku pracy, dyskryminację w stosunkach pracy, w tym mobbing - formułowanie dobrych praktyk pracodawców, które sprzyjają unikaniu procesów sądowych, reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji.

Prawo spółek i prawo gospodarcze

W ramach tej praktyki oferujemy: tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, planowania optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej, umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami, sporów między wspólnikami i akcjonariuszami, bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiany corporate secretarial, obsługi prawnej organów spółek kapitałowych, likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.

Prawo rodzinne

W ramach tej praktyki prowadzimy sprawy rozwodowe, o ustalenie kontaktów, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sprawy sądowe, sądowo - administracyjne oraz arbitraż

Prawo własności intelektualnej

Wiodąca praktyka Kancelarii. Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom, jak chronić wzory użytkowe, know-how, tajemnice handlowe i prawa autorskie. Pomagamy w sprawach z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć.

W zakres spraw obsługiwanych przez Kancelarię wchodzą m.in. doradztwo dla firm IT, TMT oraz eCommerce w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla charakteru ich działalności, reprezentację firm w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej, doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw, doradztwo w postępowaniach celnych w zakresie monitoringu i zatrzymania importowanych towarów na etapie postępowania celnego, poszukiwania importerów, producentów i przewoźników, audyt praw własności intelektualnej, a także sporządzanie podań o rejestrację znaków towarowych.

Ochrona danych osobowych

W ramach tej praktyki doradzamy w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych, prowadzenia postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, zleceń typu compliance (zapewnienie zgodności dokumentów o międzynarodowym zakresie obowiązywania z przepisami polskimi i unijnymi), doradztwa na temat transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kancelaria stale współpracuję z innymi prawnikami o różnych specjalizacjach, doradcami podatkowymi, księgowymi, rzecznikami patentowymi oraz prywatnym detektywem.

Dane firmowe


Adres: Pocztowa 39/1170-357 Szczecin

Tel: +48 535 480 625

Adres korespondencyjny


Krzysztof Gaffke Kancelaria Adwokacka

Adres: Pocztowa 39/11

70-357 Szczecin

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


      ______  _  _  __  __ 
  ___  /_  _// | | | || \ \\/ // 
  /  ||  -| ||- | |/\| ||  \ ` // 
 | [] ||  _| ||_ | /\ ||  | ||  
  \__ || /_____// |_// \_||  |_||  
  -|_|| `-----` `-`  `-`  `-`'  
   `-`